Her türlü hastalık için kalpten inanarak okunduğunda çok büyük faydası vardır...

(7 posts) (7 voices)

Tags: